Strona główna

Dalekie obserwacje z Polski południowo-wschodniej i nie tylko.
Punkty widokowe kryją wiele tajemnic, które wciąż poznajemy. Z licznych miejsc w Polsce można sięgnąć wzrokiem na duże odległości, nawet ponad 200 km.