Co widać z Lublina?

Lublin znajduje się na skraju Wyżyny Lubelskiej, w dolinie Bystrzycy i jej dopływów, na wysokości 163-238 m n.p.m. Położenie z dala od pasm górskich nie sprzyja podziwianiu panoram na bardzo duże odległości, jednak dzięki pagórkowatej rzeźbie terenu można znaleźć miejsca z widokami sięgającymi ponad 40 km.

Najdalszym obiektem teoretycznie widocznym z Lublina jest maszt na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich – jest on jednak możliwy do zaobserwowania z komina elektrociepłowni na Wrotkowie, który nie jest ogólnodostępnym miejscem. Odległość wynosi 113 km. Z miejsc dostępnych dla każdego można zobaczyć maszt w Rykach, oddalony o ponad 50 km. Widać go m.in. z górnych pięter szpitala przy al. Kraśnickiej (56,6 km). Z Wieży Trynitarskiej prawdopodobnie widać światło masztu telefonii komórkowej w Lubieniu niedaleko Włodawy (62,3 km).

Co zatem można dostrzec z Lublina?

Wyżyna Lubelska i Roztocze

Wzgórza w okolicach Bychawy
Na południe od Lublina znajdują się wyraźne wzniesienia oddalone o 20-30 km, dobrze widoczne z wyższych punktów miasta. Można wśród nich wymienić Piotrkowską Górę, Dużą Górę czy najwyższy szczyt Wyniosłości Giełczewskiej, na którym wznosi się maszt w Bożym Darze.

Widok na wzgórza Wyżyny Lubelskiej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Wzgórza w okolicach Krasnegostawu
Z najwyższych lubelskich budynków, takich jak Metropolitan Park czy Gray Office można zobaczyć wzgórza w okolicach Krynicy niedaleko Krasnegostawu – Górę Ariańską z pobliskimi wierzchołkami Ostrej i Chwałowej Góry. Odległość wynosi 53-54 km. Z poziomu gruntu widać ją z Janówka położonego na północny wschód od Świdnika, z odległości 41 km.

krynica-janowek
Wzgórza k. Krynicy z Janówka (mapa)

Roztocze
Widok z Lublina w kierunku Roztocza zasłaniają lasy – Dąbrowa i Stary Gaj. Można jednak zobaczyć fragment Roztocza Zachodniego w okolicach Otrocza z nasypu, który powstał niedaleko Stasina przy zachodnim końcu obwodnicy Lublina. Miejsce to znajduje się na wysokości ok. 250 m n.p.m. – wyżej niż najwyższe wzgórze w Lublinie, a nawet taras widokowy na Wieży Trynitarskiej.

roztocze-stasin
Widok ze Stasina – na horyzoncie Roztocze Zachodnie (41-45 km)

Miasta

Świdnik
Świdnik pomimo niewielkiej odległości nie jest dobrze widoczny ze względu na las Rejkowizna oddzielający go od Lublina. Z wyższych budynków, np. z Wieży Trynitarskiej, widać kominy elektrociepłowni. Są jednak miejsca w granicach Lublina, z których widać świdnickie budynki – na przykład ul. Łysakowska; widać je też m.in. przy lubelskiej obwodnicy w Łagiewnikach.

swidnik-lagiewnicka
Widok na Świdnik z ul. Łagiewnickiej w Lublinie
swidnik-panorama
Panorama Świdnika z Łagiewnik

Łęczna
Widok z kierunku Łęcznej z większej części Lublina zasłania las za Świdnikiem Dużym. Jest jednak miejsce, z którego można zobaczyć fragmenty bloków we wschodniej części miasta i reflektory stadionu Górnika – ul. Nasutowska. Nieco więcej widać najprawdopodobniej z górnych pięter niektórych bloków w północnej części Czechowa. Z Łagiewnik niedaleko obwodnicy Lublina widać reflektory stadionu Górnika Łęczna, kilka bloków i krzyż kościoła św. Barbary.

leczna-lagiewniki
Szyb kopalni w Stefanowie i Łęczna z Łagiewnik
leczna-nasutowska
Bloki przy ul. Staszica i Żabickiego w Łęcznej widziane z ul. Nasutowskiej w Lublinie (22,6 km). Film z zoomem: https://www.youtube.com/watch?v=EnLNb2iZosE

Maszty, kominy i inne obiekty

Maszty radiowo-telewizyjne

Ryki
Jednym z najdalszych obiektów widocznych z Lublina (pomijając widok z kominów) jest 215-metrowy maszt w Rykach. Widać go z wyższych pięter niektórych budynków – np. ze szpitala przy al. Kraśnickiej, skąd odległość wynosi 56,6 km. Z okolic Lublina widać go z poziomu gruntu, np. z miejscowości Smugi (49,1 km) i Piotrowice Wielkie (45,5 km).

Felicjan
Z okolic Lublina widoczna jest wieża Stacji Linii Radiowych Felicjan położona na zachód od Krasnegostawu. Jej szczyt widać m.in. z Łagiewnik i Charlęża z odległości 45 km, a także z drogi Łuszczów-Mełgiew w okolicach Janówka (37 km). Można ją zobaczyć również z samego Lublina – z Wieży Trynitarskiej i najprawdopodobniej z górnych pięter niektórych lubelskich bloków.

Kazimierz Dolny
Podobna wieża znajduje się w Kazimierzu Dolnym (Stacja Linii Radiowych Kazimierz Dolny/Góry I). Widać ją z Tomaszowic pomiędzy Lublinem a Nałęczowem z odległości 30 km, ponadto prawdopodobnie jest widoczna z górnych pięter bloków w zachodniej części Lublina.

kazimierz-tomaszowice
Wieża w Kazimierzu Dolnym widziana z Tomaszowic (30 km)

Piaski, Boży Dar, Piotrków, Popkowice
Maszty w Piaskach, Bożym Darze i Piotrkowie są dobrze widoczne z wielu miejsc w Lublinie. Można je zobaczyć z wielu wyższych budynków, np. z Wieży Trynitarskiej, a także ze wzgórz na peryferiach miasta (np. w Łagiewnikach). Z Wieży Trynitarskiej widać również wieżę telefonii komórkowej w Czubówce k. Kraśnika, oddaloną o 39,3 km.

Komin w Kraśniku Fabrycznym
Z nasypu w Stasinie widoczny jest komin przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku (32 km).

Komin przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku (32 km) ze Stasina

Maszty na Polesiu Lubelskim
W nocy z Wieży Trynitarskiej widać kilka czerwonych świateł na północno-wschodnim horyzoncie. Kierunki pasują dokładnie na maszty (w większości telefonii komórkowej) na Polesiu Lubelskim. Prawdopodobnie najdalszy jest oddalony o ponad 60 km i należy do najdalszych obiektów widocznych z Lublina.

maszty-wt
Prawdopodobnie najdalsze obiekty widoczne z Wieży Trynitarskiej to maszty telekomunikacyjne na Polesiu Lubelskim. Niestety ze względu na brak dostępnych danych o wysokości masztów, nie można tego stwierdzić z całkowitą pewnością.

Kościół w Garbowie
Kościół w Garbowie – najwyższy kościół w województwie lubelskim z wieżami o wysokości 75 m można zobaczyć np. ze szpitala przy al. Kraśnickiej i z 16. piętra rektoratu UMCS.

Kopalnia węgla w Bogdance
Widok w kierunku Bogdanki z przeważającej części Lublina zasłania las w okolicach Turki i Świdnika Dużego. Wyjątkiem są północne obrzeża miasta – z ul. Nasutowskiej można dostrzec komin, wieże szybowe w Bogdance i Stefanowie oraz hałdę kopalni. W pozostałej części Lublina komin kopalni jest widoczny z wysokich budynków, np. z Wieży Trynitarskiej.

Farma Wiatrowa Lubartów
W okolicach Michowa znajduje się Farma Wiatrowa Lubartów – największa elektrownia wiatrowa w województwie, składająca się z 16 wiatraków. Te potężne konstrukcje o wysokości 175 m są widoczne z daleka – należą do najdalszych obiektów widocznych z Lublina i okolic. Widać je m.in. ze szpitala przy al. Kraśnickiej (ok. 30-35 km), a także z oddalonych o 50-60 km wzgórz koło Piotrkowa na południe od Lublina.

Panorama ze szpitala przy al. Kraśnickiej – Farma Wiatrowa Lubartów w odległości do 35 km

Turbiny wiatrowe k. Michowa spod masztu RTCN Boży Dar

Farma wiatrowa k. Żółkiewki
Widać ją m.in. z Wieży Trynitarskiej i wiaduktu w Łagiewnikach nad obwodnicą Lublina.

Turbiny wiatrowe w okolicach Żółkiewki widziane z wiaduktu w Łagiewnikach (ok. 42-44 km)

Góry Świętokrzyskie?

Z ogólnodostępnych miejsc nie zobaczymy niestety Gór Świętokrzyskich. Wieżę telewizyjną na Świętym Krzyżu można by było zobaczyć z komina na Wrotkowie, ale nie jest to miejsce dostępne dla każdego. Z poziomu gruntu widać je z okolic Poniatowej, Kazimierza Dolnego i Kraśnika.