Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne do obliczeń przydatnych w dalekich obserwacjach.

 1. Obliczenia DalekieHoryzonty.pl – wielofunkcyjny arkusz kalkulacyjny:
  – wyszukiwanie i identyfikacja obiektów widocznych na zdjęciu (przeszkody lotnicze i BTS w Polsce, turbiny wiatrowe i szczyty w Polsce oraz krajach sąsiednich – mapa z zasięgiem danych)
  – obliczanie kąta widzenia obiektywu oraz rzeczywistej wielkości obiektu widocznego na fotografii
  – obliczenia związane z refrakcją atmosferyczną i analizą widoczności obiektu

 2. Kalkulator z wyszukiwarką obiektów do identyfikacji na zdjęciach (wersja 1.)opis
 3. Kalkulator refrakcji atmosferycznej
 4. Kalkulator kąta widzenia obiektywu i powiększenia obrazu
 5. Kalkulator azymutu i odległości według sferycznego modelu Ziemi FAI
 6. Kalkulator wysokości linii widzenia