Wyznaczanie wymaganego współczynnika refrakcji

Metoda wyznaczania średniego współczynnika refrakcji atmosferycznej wymaganego do widoczności punktu za pomocą arkusza kalkulacyjnego (link do arkusza).

Oznaczenia:
punkt A – punkt, z którego prowadzona jest obserwacja
punkt B – punkt na linii obserwacji potencjalnie zasłaniający widok
punkt C – obserwowany punkt

Do obliczeń potrzebujemy następujących wartości: wysokości n.p.m. punktów A, B oraz C i odległości AB oraz AC. Wysokości punktów A i C można odczytać na mapie (dla Polski najdokładniejsze dane są na Geoportalu), odległości można zmierzyć np. na mapie Google lub obliczyć na podstawie współrzędnych geograficznych jednym z kalkulatorów online. Wyznaczenie punktu B jest bardziej skomplikowane. W tym celu za pomocą strony heywhatsthat.com tworzymy analizę widoczności dla punktu C (lub A – nie ma to znaczenia) zgodnie z instrukcją, a następnie wyznaczamy położenie i wysokość punktu B za pomocą tej metody. Mierzymy odległość pomiędzy punktami A oraz B np. za pomocą kalkulatora odległości lub na mapie Google.Wpisujemy potrzebne wartości do arkusza kalkulacyjnego. Arkusz oblicza współczynnik refrakcji, przy którym z punktu A punkt C jest widoczny dokładnie za punktem B.

Jeśli za punkt C przyjmiemy najwyższy punkt obserwowanego obiektu, otrzymamy graniczną wartość współczynnika refrakcji, powyżej której obiekt zaczyna być widoczny. Im refrakcja silniejsza, tym widać większą część obiektu. Mierząc na fotografii wysokość widocznej części obiektu, można obliczyć współczynnik refrakcji odpowiadający warunkom w momencie wykonania zdjęcia.