O stronie

Witam na stronie poświęconej szczególnemu rodzajowi obserwacji i fotografii krajobrazu – dalekim obserwacjom. Podziwiając panoramy z różnych punktów widokowych często nie zdajemy sobie sprawy, co można dostrzec daleko na horyzoncie. Horyzont kryje wiele interesujących tajemnic – przykładowo z Gór Świętokrzyskich widać światła Warszawy, z Wyżyny Lubelskiej czy okolic Bełchatowa widoczne są Tatry, z Bieszczadów – góry w Rumunii, a z Sudetów austriackie Alpy oddalone prawie o 300 km. Publikowane tu zdjęcia przedstawiają widziane z daleka formy ukształtowania terenu i obiekty związane z Ziemią, obserwowane z powierzchni Ziemi lub obiektów budowlanych wznoszących się nad poziomem terenu. Minimalna odległość dalekiej obserwacji jest kwestią umowną, trudną do określenia. Obserwowane obiekty mogą mieć bardzo różne rozmiary – od pojedynczego budynku do potężnych górskich szczytów, co przekłada się na możliwość ich zobaczenia z dystansu. Duże znaczenie ma również ukształtowanie terenu na linii obserwacji. Na Dalekich Horyzontach przyjęta została minimalna odległość 30 km dla najmniejszych obiektów (budynki, małe obiekty industrialne), natomiast dla większych wymagania wzrastają wraz z zasięgiem ich widoczności.
Odległości w postach publikowanych od lutego 2024 r. zostały zmierzone zgodnie z elipsoidalnym modelem Ziemi WGS 84. W starszych materiałach – jeśli nie napisano inaczej – są podane według kulistego modelu Ziemi Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.
Uprzedzając ewentualne komentarze zwolenników różnych dziwnych kształtów naszej planety – wszystkie zamieszczane tu obserwacje są geometrycznie możliwe przy założeniu kulistego kształtu Ziemi o promieniu 6371 km i obecności refrakcji atmosferycznej, czyli ugięcia światła będącego normalnym zjawiskiem wynikającym ze zmienności gęstości powietrza z wysokością n.p.m. Jest to możliwe do matematycznego udowodnienia.

Łukasz Wawrzyszko

E-mail kontaktowy: kontakt@dalekiehoryzonty.pl

 


 

Dalekie Horyzonty w mediach

 

Wirtualna Polska

 

TVN

 

Wieżowce.pl

 

Dziennik Wschodni

 

Kurier Lubelski

 

naszemiasto.pl

 

eska.pl

 

Telewizja Master Łuków

 

toteraz.pl