Skąd widać Tatry?

Poniższa mapa przedstawia tereny, z których powinny być widoczne Tatry, a dokładnie 11 wybranych szczytów – Gerlach, Łomnica, Lodowy Szczyt, Kończysta, Krywań, Sławkowski Szczyt, Wielkie Solisko, Wielka Koszysta, Bystra, Baraniec i Krzesanica.
Obszary widoczności Tatr są oznaczone czterema kolorami według odległości do najdalszego widocznego szczytu: brązowy do 100 km, pomarańczowy 100-200 km, fioletowy 200-300 km i czerwony powyżej 300 km. Cienka niebieska linia oznacza maksymalny zasięg widoczności Tatr.
Obszary te są wyznaczone na podstawie cyfrowego modelu terenu SRTM3, bez uwzględnienia lasów i innych przeszkód mogących zasłaniać widok, dla rzeczywistych wysokości szczytów i standardowej refrakcji atmosferycznej. Przy silniejszej refrakcji, co zdarza się podczas inwersji termicznej czy przy niskiej temperaturze, zasięg widoczności ulega zwiększeniu.

W prawym górnym rogu mapy znajduje się rozwijana lista warstw, które można dowolnie włączać:

 • widocznosc – obszar widoczności Tatr
 • zasieg – linia obrysowująca najdalsze miejsca z widocznością Tatr
 • mapy – do wyboru mapa Google zwykła, hybrydowa i OpenStreetMap
Mapa miejsc, z których widać Tatry
Mapa widoczności Tatr. Po kliknięciu mapa otwiera się w nowym oknie.

 

Miejsca z widokiem na Tatry z największych odległości
Skąd najdalej widać Tatry? Oto lista miejsc, z których jest to możliwe. Części z nich nie obejmuje powyższa mapa – widok z nich wymaga większej niż standardowa refrakcji światła w atmosferze. Kursywą oznaczone są miejsca, z których widok jest teoretycznie możliwy, lecz nie zostały z nich wykonane obserwacje. Obecnie (stan na lipiec 2023 r.) najdalsza udokumentowana obserwacja Tatr to Krywań widziany ze szczytu Vlădeasa w Rumunii, z odległości ok. 339 km (link).

 

Powyżej 300 km

 • Rumunia – Góry Zachodniorumuńskie (okolice szczytów Vlădeasa, Buteasa, Cârligatele, Poieni) – ok. 332 – 339 km
  Krywań ze szczytu Vlădeasa – jest to najdalsza udokumentowana obserwacja Tatr – odległość 339 km wg elipsoidalnego modelu Ziemi WGS-84, 338,6 km wg kulistego modelu FAI
 • Rumunia – z grzbietu na północny wschód od szczytu Rotunzilor w górach Gutâi może być widoczny Krywań z odległości ok. 305 km
 • Rumunia/Ukraina – przy zwiększonej refrakcji atmosferycznej możliwa jest widoczność z najwyższego szczytu Gór Zachodniorumuńskich – Curcubăta Mare (358 km do Gerlacha i Łomnicy, 363 km do Krywania), a także ze szczytów Fărcăul, Petros i Pop Iwan Marmaroski w Karpatach Marmaroskich, w pobliżu granicy ukraińsko-rumuńskiej (ok. 330 – 355 km)
 • Austria – w warunkach zwiększonej refrakcji z alpejskiego szczytu Schneeberg w okolicach Wiednia powinien być widoczny Baraniec (330 km), nie jest wykluczona jego widoczność z sąsiedniego szczytu Heukuppe (341 km)

 

250 – 300 km

 • Rumunia – Góry Gutyjskie (Munții Gutâi)
  Tatry ze szczytu Pietroasa – maksymalna odległość ok. 293,4 km do Kończystej
 • Ukraina – Menczuł w paśmie Połoniny Czerwonej – ok. 272 – 277 km
 • Ukraina – teoretycznie z gór w okolicach miasta Chust widać Tatry z ok. 250 – 260 km, ale widok mogą zasłaniać obecne tam lasy
 • Ukraina – przy zwiększonej refrakcji możliwa widoczność Tatr np. ze szczytów Topas i Syhłański na Połoninie Czerwonej oraz Strymba i Streminos w Gorganach (do ok. 280 km)
 • Węgry – przy zwiększonej refrakcji ze szczytu Kőris-hegy w Lesie Bakońskim może być widoczny Krywań z 266 km i niewykluczone, że także Gerlach (272,5 km)

 

200 – 250 km

W tym zakresie odległości znajduje się wiele miejsc z widokiem na Tatry. Oto najważniejsze z nich.

Czechy

 • Góry Opawskie (m.in. Příčný vrch, Jelení hora, Končina w Czechach oraz Biskupia Kopa i Srebrna Kopa na granicy polsko-czeskiej) – odległości do ok. 224 km (Wielkie Solisko z Jelení hory), Bystra z Biskupiej Kopy 210,5 km
  Beskid Śląski i Tatry Zachodnie z Biskupiej Kopy

Ukraina

Polska – linki do zdjęć znajdują się w tabeli najdalszych obserwacji z Polski

 • Roztocze Zachodnie i Wzniesienia Urzędowskie. Przy zwiększonej refrakcji możliwa jest widoczność Tatr z okolic Godziszowa i Wierzchowisk na Roztoczu z ok. 240 km. Z położonych obok Wzniesień Urzędowskich można zobaczyć Tatry z odległości o kilka kilometrów mniejszej – z kilku punktów położonych w okolicach miejscowości Polichna, Potok Wielki, Karkówka czy Łysaków. Przy standardowej refrakcji atmosferycznej Tatry są tu widoczne tylko w okolicach Salomina i Starych Baraków oraz z drogi Salomin-Józefów, z odległości do ok. 230 km.
 • Góra Kamieńska – przy zwiększonej refrakcji obserwowane były Tatry z odległości do 232 km
 • góra Chełmo w okolicach Radomska, skąd zaobserwowano szczyty oddalone do 212 km
 • Góry Świętokrzyskie – Tatry widać z wielu miejsc, najdalszy udokumentowany widok rozciąga się z wieży klasztoru na Świętym Krzyżu i minimalnie bliższy z Huty Szklanej (210 km). Są też pojedyncze miejsca w pobliżu Gór Świętokrzyskich, np. wzgórza w okolicach Dobromierza (z Krzemyka sfotografowano Tatry z 202 km) czy Gliniany Las na Płaskowyżu Suchedniowski (208 km).
 • Wyżyna Sandomierska – m.in. Góry Pieprzowe, Brama Opatowska w Sandomierzu czy miejscowość Milczany. Z Bramy Opatowskiej zaobserwowano Krywań z 210 km.
 • okolice Góry Świętej Anny (maksymalnie ok. 203-204 km)

Polska/Ukraina

Polska/Czechy

Węgry

 

Poniżej 200 km

Jest bardzo wiele miejsc z widokiem na Tatry z odległości 100-200 km. Spośród nich wymienić można bieszczadzkie połoniny, pogórza w okolicach Rzeszowa, Tarnowa, Jasła i Krosna, Ponidzie, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Górny Śląsk, a w dolnej części tego zakresu Beskid Śląski i Kraków. Poza granicami Polski są to np. góry wschodniej i zachodniej Słowacji (m.in. Wyhorlat, Góry Slańskie, Jaworniki, Inowiec, Mała Fatra), Beskid Śląsko-Morawski w Czechach i Słowacji, czeski Niski Jesionik, liczne obszary w północnej części Węgier, w tym Matra, Góry Bukowe i Góry Zemplińskie oraz okolice Użhorodu na Ukrainie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *