Najdalsze obserwacje z Polski

Wykaz najdalszych udokumentowanych fotograficznie obserwacji obiektów naziemnych z terenu Polski – dalekie obserwacje na odległość co najmniej 200 kilometrów (stan na 12.01.2023).

Przedstawione obserwacje dotyczą obiektów znajdujących się na powierzchni Ziemi – naturalnych (np. góry) bądź zbudowanych przez człowieka i zostały wykonane również z powierzchni Ziemi lub obiektów z nią związanych.

Jeśli przy dacie jest gwiazdka, po kliknięciu na + przy numerze obserwacji (po lewej stronie tabeli) otworzy się dodatkowa rubryka zawierająca dane innych istotnych obserwacji z tego samego punktu bądź obserwacji z jego okolicy. Przeważnie są to pierwsze obserwacje tych samych pasm górskich, na nieco mniejszą odległość.

 


 

1 Odległości obliczono na podstawie współrzędnych geograficznych za pomocą kalkulatora Eda Williamsa według dwóch modeli kształtu Ziemi, z zaokrągleniem do 0,1 km. Model FAI (Międzynarodowej Federacji Lotniczej) to kula o promieniu 6371 km, natomiast WGS-84 jest dokładniejszym modelem elipsoidalnym. Model FAI bardziej odbiega od rzeczywistego kształtu planety, ale wymaga znacznie mniej skomplikowanych obliczeń i jest często używany do pomiarów odległości np. na Mapach Google czy w symulatorze panoram Ulricha Deuschle. Kolejność obserwacji w tabeli jest określona według odległości w modelu FAI. W przypadku identycznych odległości po zaokrągleniu do 0,1 km, kolejność jest ustalona na podstawie wartości z dokładnością 0,01 km.
2 Daty i autorzy dotyczą pierwszych obserwacji danego obiektu z danego miejsca (jeśli nie podano inaczej).
3 Brak dokładnej lokalizacji punktu obserwacji. Dla Kamiennika podano odległość według źródła. Dla Milczan odległość jest orientacyjna – w źródle nie jest określona odległość do najdalszego widocznego szczytu – Kończystej.

 

Odległości do widocznych szczytów górskich podano do ich wierzchołków. Obserwacje obiektów znajdujących się w różnych makroregionach fizycznogeograficznych z tego samego punktu traktowane są jako oddzielne. Przy określaniu położenia punktów według podziału administracyjnego wykorzystano dane dostępne w Geoportalu, natomiast według podziału fizycznogeograficznego – Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Autorzy opracowania: Łukasz Wawrzyszko, Paweł Kłak