Mapy

Mapa najdalszych obserwacji z terenu Polski (200 km i więcej)

Mapa przeszkód lotniczych – obiektów o wysokości co najmniej 100 m nad poziomem terenu oraz niższych w pobliżu dużych lotnisk.
Obiekty są oznaczone różnymi ikonami według ich rodzajów, są też pogrupowane w warstwy, dzięki czemu można dowolnie włączać ich widoczność.

Mapa punktów ze wszystkich wpisów zamieszczonych na stronie Dalekie Horyzonty z oznaczeniem kolorami maksymalnej odległości obserwacji:

• czerwony – powyżej 100 km
• zielony – 50 – 100 km
• niebieski – 30 – 50 km