Mapy

Mapa najdalszych obserwacji z terenu Polski (200 km i więcej)

Mapa widoczności Tatr – obszarów, z których teoretycznie widać przynajmniej jeden z 11 wybranych szczytów – Gerlach, Łomnica, Lodowy Szczyt, Kończysta, Krywań, Sławkowski Szczyt, Wielkie Solisko, Wielka Koszysta, Bystra, Baraniec i Krzesanica. Obszary widoczności Tatr są oznaczone czterema kolorami według odległości do najdalszego widocznego szczytu: brązowy do 100 km, pomarańczowy 100-200 km, fioletowy 200-300 km i czerwony powyżej 300 km. Cienka niebieska linia oznacza maksymalny zasięg widoczności Tatr.
Obszary te są wyznaczone na podstawie cyfrowego modelu terenu SRTM3, bez uwzględnienia lasów i innych przeszkód nad poziomem terenu mogących zasłaniać widok, dla rzeczywistych wysokości szczytów i standardowej refrakcji atmosferycznej. Przy silniejszej refrakcji (załamaniu) światła w atmosferze, co zdarza się m.in. podczas inwersji temperatury, zasięg widoczności ulega zwiększeniu.

Mapa miejsc, z których widać Tatry
Mapa widoczności Tatr. Po kliknięciu mapa otwiera się w nowym oknie.

Refrakcyjna mapa widoczności Tatr – obszarów, z których Tatry powinny być widoczne przy różnej refrakcji atmosferycznej. Kolor niebieski – współczynnik refrakcji 0,13 (uznawany za standardowy), zielony – 0,2, żółty – 0,25, pomarańczowy – 0,3 i czerwony – 0,35. Obszary te są wyznaczone na podstawie cyfrowego modelu terenu SRTM1, bez uwzględnienia lasów i innych przeszkód nad poziomem terenu mogących zasłaniać widok.
W prawym górnym rogu mapy znajduje się rozwijana lista warstw, które można dowolnie włączać:

  • widocznosc – obszar widoczności Tatr
  • zasieg – linia obrysowująca najdalsze miejsca z widocznością Tatr
  • mapy – do wyboru mapa Google zwykła, hybrydowa i OpenStreetMap
Mapa obszarów widoczności Tatr dla standardowej i zwiększonej refrakcji światła w atmosferze
Mapa obszarów widoczności Tatr dla standardowej i zwiększonej refrakcji światła w atmosferze. Po kliknięciu mapa otwiera się w nowym oknie.

Mapa punktów ze wszystkich wpisów zamieszczonych na stronie Dalekie Horyzonty z oznaczeniem kolorami maksymalnej odległości obserwacji:

• czerwony – powyżej 100 km
• zielony – 50 – 100 km
• niebieski – 30 – 50 km